dinsdag 20 september 2016

Halloween in AmsterdamEen paar jaar geleden organiseerden mijn buren een Halloween avond voor de kinderen in de buurt. Er werden uitgeholde pompoenen met kaarsen buiten neergezet en de huizen versierd met spinnenwebben, spoken en vliegende heksen op bezemstelen.

A few years ago my neighbors organized a Halloween night for the kids in the neighborhood. Hollowed pumpkins with candles were put outside and the houses decorated with spider webs, ghosts and witches flying on broom steal.

 

Toen het donker werd gingen de kinderen op pad. Rob, mijn man was als spook verkleed en als er aangebeld werd en hij de deur opendeed met Boeeeee , gilden de kinderen het uit van pret maar ook met een beetje angst.

When it got dark the children went out. Rob, my husband was dressed as a ghost and as the doorbell ring, he opened the door with Boeeeee, the children scream of fun but also a bit of fear.


Ze zongen een liedje en kregen van het spook iets lekkers. Het werd een groot succes voor jong en oud!
They sang a song and got from the ghost some treats. It was a great success for young and old!


Dit Halloween patroon is op deze leuke avond gebaseerd. De oude Hollandse gevels, het vrolijke spook en de pompoenen,spinnen en vleermuizen in de lucht maken het plaatje compleet. Door gebruik van blauw, oranje en fel groen borduur garen is het een vrolijke Halloween geworden. Het zigzagband met bijpassende uiltjes of pompoenen  maken het af.
Om het band te bevestigen vind je Hier een uitleg.


This Halloween pattern based on this fun evening. The old Dutch gables, the cheery ghost and pumpkins, spiders and bats in the sky complete the picture. By using blue, orange and bright green embroidery floss it has become a Happy Halloween. The zigzag / rickrack ribbon with matching owls or pumpkins make a great finish.
To attach the ribbon you will find Here an explanation.

Het patroon is in de Nederlands en Engelse taal.
The pattern is in Dutch and English.

Het patroon is verkrijgbaar bij de Handwerk Boetiek 
Klik op Bestellen.

The pattern is available at the Handwerkboetiek   

Of als PDF bestand via mijn Etsy shop
Or as a PDF file via my Etsy shop


Happy Halloween!

Hetti :-))

woensdag 7 september 2016

Edese Heide en Halloween :-)) Edese Heather and Halloween :-))

Graag maak ik s'ochtends een wandeling over de Ginkelse en Edese heide. Nu is de heide zo mooi van kleur, wandel maar mee!

I would like to take a morning walk on the Ginkel and Ede Heath. Now the heath is so beautiful of color, please walk with me!

De zon brandt al aardig op m'n rug en er zijn veel vliegtuigstrepen.
The sun is burning on my back and there are lots of aircraft stripes.


Even in de schaduw bij de schaapskooi kijken.
A moment of shadow at the sheepfold.


Ook de meeste schapen staan en liggen in de shaduw!
Most of the sheep are in the shade!


Uitgestrekte heidevelden.  Vast heathlands.


Spinnewebben op de heide.
Cobwebs on the heath.Heerlijk koel onder de eikenbomen.
Nice and cool under the oak trees.


Dan loop ik naar de Kreelse plas. Het water is prachtig blauw en er vliegen veel libbellen in de mooiste kleuren.
Then I walk to the lake the Kreel. The water is so blue and many dragonflies fly in the most beautiful colors.


Verderop loop ik tussen de landerijen door waar de reeën over onze voetstappen lopen.
Further on I walk between farmlands  where the deer walk across our footsteps.


De laatste bramen zijn nog niet door de wandelaars en vogels opgegeten.
The last blackberries have not been eaten by walkers and birds.


Genoeg moois in de omgeving om naar toe te wandelen:-))
Dutch signpost in the form of a mushroom for cyclists and walkers :-))


Iedere keer als ik hier langs loop moet ik glimlachen!
Een brievenbus met een eekhoorn en een dakje met mos erop.

Every time I walk past here makes me smile!
A mailbox with a squirrel and and roof with moss.


Bij het Natuur centrum de Veluwe loop ik vaak een rondje om te genieten van de bloemen en planten.
Uitzicht op de Heidebloemplas. Zie de 3 foto's beneden.

At Nature Centre the Veluwe I often walk a round to enjoy the flowers and plants.
View on lake Heidebloem. See the 3 pictures below.


Uitkijkend op het Natuur centrum.
Looking to the Nature Centre.


Met veel karpers die ons oude brood heerlijk vinden.
With many carp who found our old bread delicious.


Met gele lissen en waterlelies in de zomer.
With yellow irises and water lilies in the summer.Bij het Natuurcentrum staan leuke insekten huizen.
At Nature Centre the insects have very nice houses.


Er staan veel bijen en vlinder vriendelijke planten en ik word getrakteerd op een zwerm mooie koolwitjes.
There are many bees and butterfly-friendly plants and I am treated to a swarm of beautiful white butterflies.WOW zo mooi!!  WOW so beautiful!!


Bij de waterpomp rust ik even uit en loop naar huis.
At the water pump I take a rest and walk home.

Thuis gekomen leg ik de laatste hand aan de kerst en Halloween patronen en ga vlug weer naar buiten om te borduren aan een nieuw patroon.

At home I do the finishing touches on the Christmas and Halloween patterns and then quickly back out to embroider on a new pattern.


Een tipje van de Halloween sluier!
A small piece of Halloween!

Binnenkort te koop bij de Handwerk Boetiek en Etsy.
Soon available at the Handwerkboetiek and Etsy.


Dank je wel voor het meewandelen en geniet van het mooie nazomer weer!
Thank you for walking with me!
Hetti ;-))

zaterdag 30 juli 2016

Zomer / Summer 2016 Freebie and Tutorial

Na het Valentijns bloempotje met harten en het Paas bloempotje vol met eieren en haasjes is het nu tijd voor een Zomers bloempotje met vlinders en bloemen. De hortensia's uit de tuin zitten vol met grote bloemen en vaak zitten er vlinders op.
Met een foto uitleg om een koordje rondom het kussentje te maken. Het maakt een kussentje helemaal af!

After the Valentine flower pot with hearts and the Easter flower pot full of eggs and bunnies, it is now time of a Summer flower pot with butterflies and flowers. The hydrangeas in the garden are full of large flowers and butterflies often sit on the flowers.
With a picture explanation to make a cord around the cushion. It makes a beautiful finish!


DMC Color Variations; 
Blauw / Blue 4025 
Rood /  Red 4200
Groen / Green 4070


Hortensia Annabelle in de tuin /  Annabelle Hydrangea in the gardenOm een kussentje te maken is Hier een uitleg, ook om het op een andere manier te doen als je geen vierkant kussentje wilt maken.

To make a cushion is Here an explanation, to do it in a different way if you don't want to make a square cushion.

Als je het kussentje gemaakt hebt neem je bijpassend koord, naaigaren in de kleur van het koord en een naald met een scherpe punt. Het koord  moet minimaal anderhalf keer zo groot zijn als de omtrek van het kussen. Voor dit kussentje heb ik rollade touw gebruikt. Het is overal te koop neem alleen niet te dun touw. Gewone sier koorden zijn ook heel geschikt.

If you have made the cushion, take a matching cord, sewing thread and a needle with a sharp point. The cord must be at least one and a half times as large as the perimeter of the cushion. For this cushion I used kitchen rope for rolled meat. It is on sale everywhere in kitchenware stores and on the internet. Don't use too thin cord. Ordinary ornamental cords are also very suitable.

!! Het is een precisie klusje, neem je tijd ervoor want in het begin lijkt het moeilijk!
 Maar het resultaat is het echt waard.                         
!! It is a precision job, take your time to make because it seems difficult in the beginning!
But the result is really beautiful.


Begin in het midden bovenaan, hecht aan met een draad bijpassend naaigaren,  in de naad van het kussentje en steek de naald midden in het koord omhoog.
Beginning in the middle at the top, attach a matching sewing thread into the seam of the pad and insert the needle in the middle of the cord up.


Steek 1 of 2 mm verder in het koord naar beneden en trek de draad voorzichtig aan zodat je geen deuk in het koord krijgt.
Insert 1 or 2 mm further into the cord and pull the thread gently so you do not get a dent in the cord.


Neem een klein stukje van de borduurstof, dicht bij de naad, op en trek de draad er doorheen.
Take a small piece of embroidery fabric near the seam and pull the thread through it.


Daar waar je bij de stof omhoog gekomen bent steek je de naald in het koord. Let op; het koord niet strak trekken, maar neerleggen!
Where you came up with the fabric you insert the needle into the cord. Pay attention; pull the thread  not tight, but lay down!


Steek opnieuw 1 of 2 mm verder in het koord naar beneden en trek de draad weer voorzichtig aan. Ga op deze manier tot aan de hoek en neem in de hoek een steekje extra op zodat er geen gaatjes ontstaan. Het koord neerleggen in de hoek anders gaat het strak trekken.
Insert again 1 or 2 mm further into the cord and pull the thread gently again. Go this way to the corner and take a stitch in the corner extra so that no holes occur. The cord must lay down in the corner or it will pull it tight.


De hoek mag niet strak trekken.  
The corner should not pull tight.


Ga helemaal rond en leg het koord voor het begin koord. Steek nog eenmaal door het koord heen. Draai het kussentje om en hecht in de naad af. Maak er een strikje in en knip het overtollige koord af.
Go all the way around and place the cord for the start cord. Insert once the cord through. Turn the cushion over and tie-off in the seam. Make a bow and cut off the excess cord.


Van Manuela en Martina kreeg ik deze f.oto's in leuke kleur variaties! Dank je wel dames :-))
From Manuela and  Martina and I got these pictures in fun color variations! Thanks a lot ladies :-))


Manuela heeft dit mooie kussentje meteen gemaakt en ligt tussen andere mooie geborduurde kussentjes. Kijk maar eens Hier
Manuela have made already this beautiful cushion, you can see it Here with some other lovely stitching. 


Matina heeft de bloemen in de kleur van chocolade bloemen geborduurd....lekker!
Martina  has embroidered the flowers in the color of the chocolate flowers .... yummy!


Veel succes en plezier!
Good luck and have fun!
Hetti ;-))
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...